TAKTVOLL मा स्वागत छ

कम्पनी वातावरण

com1
com5

कार्यालय वातावरण

pi7
pi8
pi9
pi3
pi5
pi4

आर एन्ड डी

rd1
rd3

उत्पादन परीक्षण

p1
p2
p3
p4
p5
p9

उपकरण

eq1
eq2
eq3

भण्डारण कोठा

कारखाना १
कारखाना ३
कारखाना 8
कारखाना ५
कारखाना 4
कारखाना ९

कर्मचारी गतिविधिहरू

TEAM1
TEAM2