TAKTVOLL मा स्वागत छ

कम्पनी घटनाक्रम

Taktvoll को बारेमा

मेडिका 2022 मा Taktvoll

शेन्जेन मा 2022 CMEF

2023 अरब स्वास्थ्य दुबई मा

2023 CMEF शंघाईमा

२०२३ मेडिका

2023 साओ पाउलो एक्सपो मा अस्पताल